یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است

 صحنه 1:
وسط حیاط وایساده.بیست لیتری بنزین توی دستش.باد با دامن چین واچین قرمزش بازی میکنه.توی چشمهای میشیش هیچی نمیبینم!میخوام برم جلو اما پاهامو انگار چسبوندن به زمین فقط لبام قد یه "نه" ی بی صدا باز میشه!میخنده بهم مثل وقتی که میخواست بهم بگه "چقد خری!"بیست لیتری رو خالی میکنه روی خودش و کبریت میزنه ....چند لحضه بعد بعد از بین شعله های نارنجی میبینمش که داره گریه میند...جیق میزنم"چقد خری!"
صحنه 2:
صدای "بیب بیب" بدجور روی اعصابمه.از لای در نیمه باز میبینمش.لوله ی پلاستیکی توی حلقومش شفافه و از اون فاصله هم میتونم باقی مونده قرصای لعنتی رو که همراه اب بالا میان ببینم.با دقت میشمارمشون تاحالا شونزده تا!صورتش سفید شده.یکنفر در رو میبنده تکیه میدم به دیوار سرد.
صحنه 3:
از گرما خوابم نمیبره.پا میشم به صورتم اب بزنم.چراغ دستشویی روشنه.باز یکی این در کذایی رو سفت بسته و گیر کرده.وزنم رو میندازم روی در و چارتاق باز میشه.چشمهایم به نور عادت ندارن اما کم کم هیکل غرق به خونش رو میبینم که ولو شده روی کاشی ها.کنارش ژیلت و تیغ کنده شدش افتاده.نفسم بند میاد....
صحنه 4:
طناب دراز ابی رنگ از میله وسط سقف اویزونه.میگفتن وقتی رسیدن داشت اون بالا دست و پا میزد.زل زده بودم به طناب.همیشه میگفت از رنگ ابی خوشش میاد.
صحنه 5:
گفت"فک میکنی چند طبقس؟!"هیچی نگفتم چون نمیدونستم.گفت"شمردم سیزده طبقه" گفتم"اینکه خیلی زیاده" گفت " زیاد خوبه" بازم هیچی نگفتم.پایین یک عالمه تیر اهن نارنجی روی هم تلنار کرده بودن.پرسید"بریم پایین؟"سر تکون دادم.عقب عقب رفت تا رسید پایین.

"سالانه 14 هزار خودکشی موفق در ایران انجام میشود" روزنامه سرمایه

/ 8 نظر / 8 بازدید
شایلی

الهیییی چه نایس خوچکل بوداااا این ادرس در بلاگفا هم هست منزل خودتون

ندا

یه کوشولو آپم .سربزن وقضاوت کن. درراستای همین پستتون خواهد بود. آفرین به همه سوسکهای سیاه!

ندا

یه کوشولو آپم .سربزن وقضاوت کن. آفرین به همه سوسکهای سیاه!

عاطفه

چه بگویم که ناگفتنم بهتر است سوسک جان!

رامونا کوچولو

اوووم آخریه رو ترجیح میدم[نیشخند]در اوج ناامیدی یه دفه بدون ترس میتونی پرواز کنی[نیشخند]

سوسانو (چه اسم ضایعی:دی)

وااااااااااااای! چه وحشتناک! من که با وجود همه ی بدبختیایی که دارم ترجیح میدم بمونمو بجنگم تا اینکه کم بیارمو و کار خودمو تموم کنم!

مونت

این مزخرفات رو نخون تا حالت خوب باشه دختر گل.باااااااش؟