# جینگیل_نوشت

نیستم ولی هستم

دو سه روز نبودیم حالتان گرفته بود دلتان هوای گریه کردن داشت میخواستید خودکشی کنید از همه این احوالات با خبریم اما چه کنیم... رفتیم منزل اقوام اینها...(اونها)بسیار مفرح و نشاط اور بودند ایشان و انها!و ما فهمیدیم در جامعه امروز بی پولی از گرسنگی و عاشقی صد درجه سخت تر است این را ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید